آذر 97
10 پست
آبان 97
8 پست
مهر 97
23 پست
شهریور 97
20 پست
مرداد 97
32 پست
تیر 97
16 پست
خرداد 97
22 پست
اسفند 96
8 پست
بهمن 96
10 پست
دی 96
11 پست
آذر 96
7 پست
آبان 96
5 پست
مهر 96
9 پست
شهریور 96
29 پست
مرداد 96
61 پست
تیر 96
3 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...