21 مدل ژست عکاسی مخصوص عکس تک نفره آقایان هنری به همراه عکس رسمی

21 مدل ژست عکاسی مخصوص عکس تک نفره آقایان هنری و زیبا

ژست عکس آقایان در سایت انسان شاد

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

یک بخش از لباس را روی شانه بیاندازید ، انگشت شصت در جیب و یک پا جلوی دیگری عکس خوبی را میسازد.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

تکیه دادن به دیوار یکی دیگر از ژست های ایستاده می باشد

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

دستها را می توان به شکل زیر قرار دهید:

1. روی کمر

2.روی باسن

3.در جیب ها

4. دست به سینه

بعلاوه دست ها باید راحت باشند و منقبض نشوند مگر اینکه در حال عکاسی از یک بدن ساز باشید.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

برای ژست نشسته، انداختن یک پا روی دیگری حس راحتی و طبیعی را انتقال می دهد. یک مقدار از بالا عکس بگیرید

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

یک ژست اتفاقی و راحت، مرد ها با قرار دادن دست هاشان مشکل دارند و اگر شما راهنماییشان کنید که

مثلا دستشان را در جیبشان قرار دهند، به راحتی می توانید ژست های طبیعی و راحت را عکاسی کنید

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

تکیه دادن به دیوار به این حالت برای تمام عکس های رسمی و غیررسمی به کار می آید.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان در سایت انسان شاد

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

در عکس های رسمی میتوان بعضی مواقع حالت غیر رسمی را نشان داد که بهترین آن تکیه دادن مدل به میز یا سکو می باشد.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

جابجا کردن وسایل از جلوی کادر به پشت مدل، عکس را در عین رسمی بودن، دعوت به حس صمیمی می کند.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

مناسب برای عکس های رسمی .

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

یک ژست ساده برای عکس های رسمی، وسایل (موبایل، لپ تاپ، کتاب، . .) در یک دست و دست دیگر در جیب، وسایل نمایانگر شغل و مرتبه می باشند.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

یک ژست ساده برای مردها که پشت میزشان نشسته اند.

برای نشان دادن شغل و مرتبه مدل می توانید وسایل روی میز را جایگزین کنید.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

مرد روی دستان خود به میز تکیه می دهد، دوباره با اضافه کردن وسایل می توانید به شغل مدل اشاره کنید.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

نشستن روی صندلی راحت، بیشتر برای شرکت ها و عکس های رسمی مناسب است.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

یک ژست دیگر از مدل روی زمین، مناسب برای عکس ها در فضاهای خارجی می باشد.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

ژست طبیعی از مدل که روی زمین نشسته، سعی کنید از زوایای مختلف عکس بگیرید.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

دست به سینه در عکاسی از آقایان تمام قد هم به کار می آید، از مدل بخواهید تا یکی از

پاها را جلوی دیگری بیاورد و وزن را روی یک پا بیشتر بیاندازید.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان در سایت انسان شاد

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

یک ژست بسیار ساده برای پرتره مرد ها، عکاسی از بالاتنه و دست به سینه.

دو نکته را در نظر داشته باشید:

شانه ها کمی به عقب باشند، شکم به داخل داده شود.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

استفاده از پشت صندلی به عنوان تکیه گاه، عکس را راحت و مدل را صمیمی به نظر می رساند،

مناسب برای نشان دادن افراد خلاق در محیط های کارشان.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

یک ژست آرام برای مدل نشسته.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

ژست عکس آقایان , ژست عکاسی آقایان , ژست عکاسی , عکس تک نفر

یک ژست غیر رسمی از آقایان که روی زمین نشسته اند و به دیوار تکیه داده اند.

592ff136b5c3b149631416624313.gif

21 مدل ژست عکاسی مخصوص عکس تک نفره آقایان هنری و زیبا


/ 0 نظر / 62 بازدید